Torrsättning maj 2015

I maj torrsatte vi Jarramas på Mälarvarvt.

Utvändigt mättes och polerades båda propellrarna, zinkannoderna byttes och kompletterades och skrovet bottenmålades.