Torrsättning kan 2015

Kunnen we in de torrsatte Jarramas op Mälarvarvt.

Buiten werd gemeten en was beide propellers gepolijst, zinkannoderna was gewijzigd en aangevuld en romp geschilderd.